RISKETTAN

 "Riskettan" (riskutbildning del 1) kallas den nya obligatoriska utbildningen som träder ikraft
 1 april 2009.

 Alla som skall ta körkort för personbil måste gå på denna 3 timmar långa teoriutbildning
 som handlar om alkohol, droger, trötthet samt andra riskbeteenden i trafiken.

 
 För att bli godkänd kräver vi att du aktivt deltar i diskussioner och övningar.
 Utbildningstiden är 3 timmar plus paus, vi bjuder på fika i pausen.

 Utbildare för riskutbildningen är Samir Warda som genomgått STR:s interna lärarkurs för
 blivande utbildare vid riskutbildning. Riskutbildningen kommer att hållas i trafikskolans
 teorilokal under utsatt tid och datum.


 Bokning görs på 036-164888 eller info@ratta.se

 

Adress: Östra Storgatan 82, 553 21 Jönköping | Tfn: 036 - 16 48 88
 E-Post:
info@ratta.se, webmaster@ratta.se | Designed by: Ramsen Potros