HANDLEDARKURSER

 Ratta Trafikskola utbildar handledare för privat mängdträning hemma. Nedan följer lite
 information om kursen, priser och hur man anmäler sig.

 Eleven kan medtaga högst fyra blivande handledare (t ex mormor, morfar, mamma och
 pappa) till  kursutbildningen. Vice versa så kan handledaren ta med fyra elever till
 kursutbildningen. Varje person är skyldig att betala kursens kostnad på 500 kronor
 (det vill säga fyra kursdeltagare betalar 2000 kronor oavsett om de kommer i sällskap).

 I detta pris ingår lagstadgad moms, studiematerial och fika. Med tanke på storleken av
 trafikskolan och kursdeltagarnas säkerhet så kan maximalt 20 personer åt gången anmälas
 till kursen.

 Utbildare för den privata handledarkursen är Britt Henningsson, Samir Warda och William
 Warda, som genomgått STR:s interna lärarkurs för blivande utbildare vid
 introduktionsutbildningen. Introduktionsutbildningen kommer att hållas i trafikskolans
 teorilokal under utsatt tid och datum. Ni kan ringa oss på Ratta angående inbokning på
 handledarkursen eller om Ni vill ha mer information.

 Den följande handledarkursen omfattar 180 minuter, exklusive två pauser á 10 minuter.
 Upplägget ser ut på följande vis:

 Tidsfördelning

 Del 1          ”Handledaren”, cirka 60 minuter.

 Rast            10 minuter.

 Del 2          ”Den privata körträningen”, cirka 60 minuter.

 Rast            10 minuter.

 Del 3          ”Riskminskningen”, cirka 60 minuter.

 Alla deltagare i handledarkursen betalar i förskott in på bankgiro 5434-3231 eller Plusgiro
 
62 52 66 - 2, där betalningsmottagare är Ratta Trafikskola. Glöm inte att lämna namn vid
 girobetalning. Givetvis kan betalning även göras kontant på körskolan.

 Om Ni vill tanka ner vår kursplan för handledarutbildningen klicka på länken nedan:

 Kursplan för handledarutbildning

 För att kunna öppna filerna måste Du ha tillgång till Adobe Acrobat Reader. Klicka på bilden
 för att hämta programmet!

 Klicka för att hämta!

 
 Tider för handledarutbildning på Ratta Trafikskola:

 

 Lördag den 20170121 - Kl 10:00 till Kl 13:20.
 Lördag den 20170225 - Kl 10:00 till Kl 13:20.


 
 Vid fullbokning utökar vi till två kurser i månaden.

 

Adress: Östra Storgatan 82, 553 21 Jönköping | Tfn: 036 - 16 48 88
 E-Post:
info@ratta.se, webmaster@ratta.se | Designed by: Ramsen Potros